Wet WWFT

Wet WWFT

WWFT (preventie) wet

De Nederlandse WWTF-wet heeft tot doel het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in het land te voorkomen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWTF) heeft tot doel de integriteit van de financiële markt te beschermen.
Witwassen van geld verwijst naar de illegale omzetting van illegaal verworven activa in legale activa, zodat hun illegale oorsprong verborgen blijft. Belastingfraude valt ook onder het witwassen van geld. Terrorismefinanciering omvat het gebruik van activa om te helpen bij terroristische activiteiten.

Specifieke richtlijnen

Om WWFT in de praktijk te brengen hebben het Ministerie van Financiën en de toezichthouders van WWFT specifieke richtlijnen opgesteld. De meldingsplicht en het uitvoeren van cliëntenonderzoek zijn cruciaal voor een soepele uitvoering van WWFT. Customer due diligence omvat veel meer werk dan alleen het identificeren van klanten. Entiteiten hebben advocaten nodig om documenten met procesbeschrijvingen te maken met betrekking tot de beoordeling van de betrokken risico's. Deze beoordelingen moeten worden gerapporteerd en regelmatig worden bijgewerkt.

Klantenonderzoek

Wet WWFT vereist dat entiteiten een eigen inschatting maken van onder meer terrorismefinanciering en witwasrisico's. Bij het maken van deze beoordeling wordt een klantenonderzoek uitgevoerd. De belangrijkste rol van klantenonderzoek is het vaststellen van de identiteit van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) en het verifiëren van de ID. Alvorens een zakelijke relatie of een incidentele transactie aan te gaan, dienen entiteiten op basis van risicobeoordeling te onderzoeken of gedegen cliëntenonderzoek vereist is.

Risicobeoordeling

Op verzoek van de Nederlandse Autoriteit en de centrale bank DNB moet u de risicobeoordeling overleggen. De verwachte risico's en de maatregelen om die risico's te beheersen, moeten in kaart worden gebracht. De entiteit moet beschikken over een deugdelijk systeem of administratie die de risicoanalyses uitvoert die traceerbaar en reproduceerbaar zijn met betrekking tot de richtlijnen van de Nederlandse autoriteiten.

No Comments

Post a Comment